Oostkapelle Fiets 4 daagse

 

Dit is de achtste editie van de fiets 4 daagse Oostkapelle op het mooie Walcheren. Je hebt vast al eens rond gefietst op dit mooie Zeeuwse eiland. Wij hebben 4 bijzondere routes voor je uitgezet. Op elke route zal er halverwege een stempelpost zijn, waar je op de locatie ook kan uitrusten.

De fiets4daagse wordt georganiseerd door enthousiaste vrijwilligers die al jaren ervaring hebben in het organiseren van deze fiets 4daagse en diverse hardloopwedstrijden en zelf veelvuldig deelnemer zijn aan verschillende fiets 4 daagsen. Dit allemaal in samenwerking met Hotel Restaurant Anno Nu en Oostkapelle Aktief/Sportdorp Oostkapelle. Hotel Restaurant Anno Nu is regelmatig gastheer voor diverse verenigingen en sponsort het eerste en het tweede voetbalelftal. Dus ook zij hebben genoeg binding met sport en bewegen en verwelkomen vele hotelgasten die ook gebruik maken van het fietsnetwerk op Walcheren.

Hotel Restaurant Anno Nu
Dorpsstraat 39
4356 AH Oostkapelle

Starten: elke dag van 09:00-12:00 uur
Routes 40-45 km
De tochten zullen allemaal een gedeelte van Walcheren verkennen. Natuurlijk voert ook 1 van de tochten langs de Walcherse kust.

Kosten voor deelname:
Om goed voorbereid te zijn op uw komst verzoeken we u uw deelname kenbaar te maken door voor in te schrijven.
4 dagen €14,00 p.p. voor-inschrijven €12,50 euro p.p. Naast de 4 routes ontvang je na afloop ook een herinnering aan deze 4 daagse.
Deelname per dag  €4,50. Voor deelname per dag kan er niet voor-ingeschreven worden (je ontvangt dan geen herinnering).
Kinderen tot 12 jaar €2,00 per dag.

Het inschrijfgeld maak je over op:
rekeningnummer  NL97 RABO 0314 4647 43
t.n.v Stichting Oostkapelle Aktief
o.v.v. f4d + uw emailadres

Inschrijven op de dag zelf is ook mogelijk!

Voor eventuele vragen kunt u mailen naar: fiets4daagseoostkapelle@gmail.com

Reglement Oostkapelle fiets 4 daagse

– De inschrijving per persoon , tot deelname staat open voor een ieder, die de leeftijd van 14 heeft bereikt, met dien verstande dat bij inschrijving in gezinsverband geen leeftijdsgrens is ingesteld. De inschrijving is persoonlijk en niet  overdraagbaar.
– De fiets 4 daagse is een recreatie evenement zonder wedstrijd evenement.
– De gemiddelde snelheid mag niet hoger liggen dan 25 km/u .
– Bij inschrijving verklaart de deelnemer dat hij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond is. De deelnemer dient dit zelf te beoordelen. Bij twijfel wordt afgeraden om deel te nemen. 
– De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor ongevallen en of ziekte noch voor verlies van persoonlijke bezittingen en vrijwaart de organisatie voor alle vorderingen welke het gevolg kunnen zijn van deelnemen.
– De deelnemers zijn verplicht de voor iedere fietser geldende verkeersregels in acht te nemen. Zij hebben geen bijzondere rechten. Alle aanwijzingen van politie, dan wel verkeersregelaars dienen strikt te worden opgevolgd.
– De fietsen dienen aan de wettelijk gestelde eisen te voldoen. Het gebruik van bromfietsen is niet toegestaan.
– Het spreekt voor zich dat deelnemers geen afval en of andere rommel op het parcours achterlaten. Graag afgeven bij de rustplaatsen.
– De organisatie van de Fiets 4 daagse behoudt zich het recht de start en of finishtijden en plaatsen te wijzigen dan wel de fiets 4 daagse geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden dan wel andere calamiteiten waarbij in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht. Er bestaat geen recht op restitutie.
– In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de fiets 4 daagse. De organisatie zorgt ervoor dat elke deelnemer bij inschrijving kennis kan nemen van dit reglement.
– De deelnemer gaat akkoord met eventueel gebruik van zijn beeltenis in druk, op internet, foto, film voor promotionele doeleinden van de organisatie zonder daar vergoeding voor te claimen.
– Overtreding van het reglement kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname.
– De deelnemer verklaart zich met inschrijving bekend met het reglement